iracionalita

Text hesla

iracionalita [lat.] — neschopnosť rozumového poznania, nepochopiteľnosť prostredníctvom rozumu, vlastnosť nepodriaďovať sa logickým postupom a princípom konania alebo myslenia; forma poznania alebo konania bez zahrnutia racionality, resp. to, čo je mimo univerzálnej rozumnosti a odporuje racionálnemu usporiadaniu. Iracionalita sa často spája s prejavom slobodnej vôle človeka, s jeho zmyslovosťou, vierou alebo s prírodou, ktoré sa často vymykajú intenciám racionality.

Zverejnené v novembri 2013.

Iracionalita [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iracionalita