Iokasta

Text hesla

Iokasta [jo-], gr. Iokasté, lat. Iocaste — v gréckej mytológii manželka tébskeho kráľa Laia, matka Oidipa. Jej život bol sprevádzaný utrpením a nešťastím. Vytúženého syna, ktorého porodila po dlhých rokoch bezdetného manželstva, rozkázal jej manžel v strachu pred zlou veštbou pohodiť v lese napospas divej zveri. Po záhadnej Laiovej smrti sa z vďačnosti znova vydala za mladého hrdinu Oidipa, ktorý oslobodil Téby od Sfingy požierajúcej ľudí. Porodila mu dcéry Antigonu a Isménu a synov Eteokla a Polyneika. Keď sa po rokoch dozvedela, že Oidipus je jej vlastný prvorodený syn, z hrôzy nad svojím osudom spáchala samovraždu. Jej tragický príbeh sa stal námetom mnohých literárnych (Sofoklés: Vládca Oidipus; Seneca Ml.: Oidipus) a iných umeleckých diel.

Zverejnené v novembri 2013.

Iokasta [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iokasta