interdialekt

Text hesla

interdialekt [lat. + gr.] — útvar (varieta) národného jazyka predstavujúci neskoršie vývojové štádium tradičných teritoriálnych dialektov, ktoré vplyvom vzrastajúcich kontaktov obyvateľov a prestížnosti spisovného jazyka strácajú svoje špecifiká a zachovávajú si zväčša znaky spoločné väčším oblastiam. Nadnárečová nivelizácia neprebieha rovnakou intenzitou. V dejinách spisovnej slovenčiny sú dôležité štádiá, v ktorých sa formovali západoslovenské, stredoslovenské a východoslovenské interdialekty paralelne používané od 16. až do začiatku 19. stor. Na základe stredoslovenského interdialektu vznikla aj súčasná spisovná slovenčina.

Zverejnené v novembri 2013.

Interdialekt [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/interdialekt