inter arma silent Musae

Text hesla

inter arma silent Musae [múzé; lat.] — počas vojny (za hluku zbraní) mlčia Múzy. Parafráza výroku inter arma silent leges – uprostred zbraní neplatia (sú umlčané) zákony, pretrváva právo silnejšieho a umenie s vedou odpočívajú. V Cicerónovej Reči na obranu Milóna (Pro Milone; 4. kapitola, 11. časť) v znení: silent enim leges inter arma.

Zverejnené v novembri 2013.

Inter arma silent Musae [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/inter-arma-silent-musae