intenzívny

Text hesla

intenzívny [lat.] — majúci veľkú intenzitu, silný, veľký, mohutný, účinný; usilovný, mimoriadne aktívny, horlivý.

Zverejnené v novembri 2013.

Intenzívny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/intenzivny