intenzita dopravy

Text hesla

intenzita dopravy — množstvo dopravných prostriedkov alebo chodcov prechádzajúcich za jednotku času daným rezom dopravnej cesty. Intenzita dopravy môže byť jednosmerná alebo obojsmerná.

Zverejnené v novembri 2013.

Intenzita dopravy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/intenzita-dopravy