intelektuálna intuícia

Text hesla

intelektuálna intuíciafiloz. proces bezprostredného videnia pravdivosti; aj nadzmyslová skúsenosť, najvyššia forma ľudského poznania, u M. Kuzánskeho nevedomosť, ktorá vystupuje ako výsledok procesu poznania, u R. Descarta prirodzené svetlo rozumu.

Zverejnené v novembri 2013.

Intelektuálna intuícia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-12-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/intelektualna-intuicia