inkrustovaný kultúrny komplex

Text hesla

inkrustovaný kultúrny komplex — komplex kultúr staršej až začiatku strednej bronzovej doby, pre ktorý je charakteristická výzdoba keramiky technikou inkrustácie (rytý a vruborezový dekor vyplnený bielou hlinkou; odtiaľ názov).

Rozšírený bol najmä od ľavého brehu Dunaja na Slovensku cez celé Zadunajsko smerom na juh až po rieku Dráva a dolný tok rieky Mura. Chronologicky je zastúpený kultúrou Kisapostag, ktorá bola rozšírená v Zadunajsku (nazvaná podľa lokality v centrálnom Maďarsku), ale najmä severo- a juhopanónskou kultúrou, ktoré nasledovali po nej, a vyvrcholil kultúrou Szeremle (podľa lokality v južnom Maďarsku) na začiatku strednej bronzovej doby. Voľnú hranicu medzi severo- a juhopanónskou kultúrou tvorili Balaton a rieka Sió.

Pre inkrustovaný kultúrny komplex bol typický žiarový pohrebný rítus a veľké množstvo keramiky v hroboch. Charakteristické sú i depoty bronzových šperkov, súčastí odevov a zbraní (typu Tolnanémedi a Koszider).

Text hesla

inkrustovaný kultúrny komplex — komplex kultúr staršej až začiatku strednej bronzovej doby, pre ktorý je charakteristická výzdoba keramiky technikou inkrustácie (rytý a vruborezový dekor vyplnený bielou hlinkou; odtiaľ názov).

Rozšírený bol najmä od ľavého brehu Dunaja na Slovensku cez celé Zadunajsko smerom na juh až po rieku Dráva a dolný tok rieky Mura. Chronologicky je zastúpený kultúrou Kisapostag, ktorá bola rozšírená v Zadunajsku (nazvaná podľa lokality v centrálnom Maďarsku), ale najmä severo- a juhopanónskou kultúrou, ktoré nasledovali po nej, a vyvrcholil kultúrou Szeremle (podľa lokality v južnom Maďarsku) na začiatku strednej bronzovej doby. Voľnú hranicu medzi severo- a juhopanónskou kultúrou tvorili Balaton a rieka Sió.

Pre inkrustovaný kultúrny komplex bol typický žiarový pohrebný rítus a veľké množstvo keramiky v hroboch. Charakteristické sú i depoty bronzových šperkov, súčastí odevov a zbraní (typu Tolnanémedi a Koszider).

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Inkrustovaný kultúrny komplex [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-02-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/inkrustovany-kulturny-komplex