ingrediencia

Text hesla

ingrediencia [lat.] — prísada, primiešanina, súčasť, zložka (lieku, nápoja ap.).

Text hesla

ingrediencia [lat.] — prísada, primiešanina, súčasť, zložka (lieku, nápoja ap.).

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Ingrediencia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ingrediencia