indoor

Text hesla

indoor [-dór; angl.], indoorový — domáci; sálový, halový; izbový; týkajúci sa aktivity vo vnútornom priestore (vnútri budovy); opak: outdoor.

Zverejnené v novembri 2013.

Indoor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/indoor