Iňačovce

Text hesla

Iňačovce — obec v okrese Michalovce v Košickom kraji v severnej časti Východoslovenskej roviny na agradačnom vale vodného toku Čierna voda a postranných nivách, 103 m n. m.; 763 obyvateľov (2018). Územie je odlesnené. Do chotára obce zasahuje jedna z najvýznamnejších ornitologických lokalít v strednej Európe, národná prírodná rezervácia Senianske rybníky.

Obec písomne doložená 1302 ako Solymos, 1417 Solmus, 1427 Solmos, 1567 Solmos, 1720 Scholyomosch, 1773 Solymos, 1786 Scholymosch, 1808 Solymos, Jeňassowce, 1863 Sólymós, 1873 Sólymos, 1877 – 1913 Solymos, 1920 Iňačovce, Jaňačovce, 1927 Iňačovce.

V 15. – 17. storočí patrila šľachticom z Pavloviec a Ruskej. Obyvatelia sa zaoberali roľníctvom a tkáčstvom.

Archeologické nálezisko: ojedinelý nález z mladšej bronzovej doby, stopy osídlenia z halštatskej a rímskej doby i z raného stredoveku (9. – 10. storočie).

Stavebné pamiatky: gréckokatolícky Chrám nanebovzatia Panny Márie (okolo 1800, opravovaný v 20. storočí postavený na mieste staršieho, dreveného z polovice 18. storočia), reformovaný kostol (1921).

Text hesla

Iňačovce — obec v okrese Michalovce v Košickom kraji v severnej časti Východoslovenskej roviny na agradačnom vale vodného toku Čierna voda a postranných nivách, 103 m n. m.; 763 obyvateľov (2018). Územie je odlesnené. Do chotára obce zasahuje jedna z najvýznamnejších ornitologických lokalít v strednej Európe, národná prírodná rezervácia Senianske rybníky.

Obec písomne doložená 1302 ako Solymos, 1417 Solmus, 1427 Solmos, 1567 Solmos, 1720 Scholyomosch, 1773 Solymos, 1786 Scholymosch, 1808 Solymos, Jeňassowce, 1863 Sólymós, 1873 Sólymos, 1877 – 1913 Solymos, 1920 Iňačovce, Jaňačovce, 1927 Iňačovce.

V 15. – 17. storočí patrila šľachticom z Pavloviec a Ruskej. Obyvatelia sa zaoberali roľníctvom a tkáčstvom.

Archeologické nálezisko: ojedinelý nález z mladšej bronzovej doby, stopy osídlenia z halštatskej a rímskej doby i z raného stredoveku (9. – 10. storočie).

Stavebné pamiatky: gréckokatolícky Chrám nanebovzatia Panny Márie (okolo 1800, opravovaný v 20. storočí postavený na mieste staršieho, dreveného z polovice 18. storočia), reformovaný kostol (1921).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 7. októbra 2018.

Iňačovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/inacovce