Iňačovce

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Iňačovce — obec v okrese Michalovce v Košickom kraji v severnej časti Východoslovenskej roviny na agradačnom vale vodného toku Čierna voda a postranných nivách, 103 m n. m.; 825 obyvateľov (2021). Na riečnych usadeninách vznikol rovinný reliéf, územie je odlesnené. Do chotára obce zasahuje jedna z najvýznamnejších ornitologických lokalít v strednej Európe, národná prírodná rezervácia Senianske rybníky.

Obec je písomne doložená v roku 1302 ako Solymos, 1417 Solmus, 1427 Solmos, 1567 Solmos, 1720 Scholyomosch, 1773 Solymos, 1786 Scholymosch, 1808 Solymos, Jeňassowce, 1863 Sólymós, 1873 Sólymos, v rokoch 1877 – 1913 Solymos, v roku 1920 Iňačovce, Jaňačovce, 1927 Iňačovce.

V 15. – 17. storočí patrila šľachticom z Pavloviec a Ruskej. Obyvatelia sa zaoberali roľníctvom a tkáčstvom.

Archeologické nálezisko: ojedinelý nález z mladšej bronzovej doby, stopy osídlenia z halštatskej a rímskej doby i z raného stredoveku (9. – 10. storočie).

Stavebné pamiatky: gréckokatolícky Chrám nanebovzatia Panny Márie (okolo 1800, opravovaný v 20. storočí, postavený na mieste staršieho, dreveného z polovice 18. storočia), reformovaný kostol (1921).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 7. októbra 2018.

Iňačovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/inacovce