imperfektum

Text hesla

imperfektum [lat.] — sémantická (významová) kategória, tzv. nezavŕšený dej, ktorý sa vyjadruje slovesami nazývanými imperfektíva (opakom sú perfektívne slovesá, → perfektum), napr. pracovať, čítať, hrať sa. V jazykoch, v ktorých jestvuje lexikálno-gramatická kategória slovesného vidu, vyjadrujú imperfektíva význam nedokonavosti. Širšou, negramatikalizovanou kategóriou je aktionsart, t. j. spôsob priebehu slovesného deja. V rámci neho sa imperfektívam (nazývaným aj duratíva) pripisuje význam neobmedzeného priebehu deja alebo udalosti. Rozdeľujú sa na slovesá s opakovaným významom (napr. hladkať, trepotať sa), s významom intenzity (revať, chľastať) a s významom zdrobnenosti (sadkať si). Tvorenie imperfektívneho slovesa od dokonavého sa označuje ako imperfektivizácia, napr. daťdávať, kúpiťkupovať, prospieťprospievať.

Zverejnené v apríli 2010.

Imperfektum [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/imperfektum