imaginárny

Text hesla

imaginárny [lat.] — domnelý, pomyselný, neskutočný, vymyslený.

Text hesla

imaginárny [lat.] — domnelý, pomyselný, neskutočný, vymyslený.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Imaginárny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-01-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/imaginarny