Iliašovce

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Iliašovce — obec v okrese Spišská Nová Ves v Košickom kraji v severnej časti Hornádskej kotliny, 520 m n. m.; 1 006 obyvateľov (2021). Územie je budované mäkšími horninami vnútrokarpatského paleogénu, má prevažne pahorkatinný reliéf, je väčšinou odlesnené, v nižšie položenej časti katastra boli vysadené borovicové lesy.

Obec je písomne doložená v roku 1263 ako Ursi, 1271 Vrsi, 1282 Helyaszasza, 1301 Ursi, 1317 Vrsi, 1320 Sperndorf, 1354 Ilysfalua, 1406 Sperendorf alio nomine Eliaschfalwa, 1773 Illésfalu, Seperdorff, Ilassowcze, 1786 Illéschfalu, Selgersdorf, Illassowce, 1808 Illésfalva, Illyésfalva, Sperndorf, Selgersdorf, Iliássowce, Eliássowce, v rokoch 1863 – 1902 Illésfalu, 1907 – 13 Illésfalva, v roku 1920 Iliašovce, Iľašovce, 1927 Iliašovce.

Pôvodne patrila Spišskému hradu. V 13. stor. sa tam usadili Nemci, v 14. stor. bola súčasťou Spoločenstva spišských Sasov, v roku 1465 sa stala opäť súčasťou spišského hradného panstva. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Archeologické nálezy: sídlisko kultúry s mladšou lineárnou keramikou, želiezovskej a bukovohorskej kultúry, stopy osídlenia zo staršej a strednej bronzovej doby, sídliská z mladšej a neskorej bronzovej doby, raného (9. – 10. stor.) a neskorého stredoveku (13. stor.).

Stavebné pamiatky: neskorobarokový rímskokatolícky Kostol Sedembolestnej Panny Márie (1768 – 70, na mieste staršieho, veža 1797 – 99, upravený v 2. polovici 20. stor.), evanjelický a. v. kostol (1927, upravený v 2. polovici 20. stor.), ruiny kaplnky (1775, zvyšok zbúraného letohrádku nazývaného Sans-Souci), budova liehovaru (1920).

V obci sa každoročne konajú folklórne slávnosti. V katastri sa nachádza prírodná rezervácia Čintky (vyhlásená 1988, rozloha 5,1 ha), stanovisko viacerých chránených a vzácnych druhov rastlín s výskytom pôvodných lesných fytocenóz Hornádskej kotliny.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 14. apríla 2023.

Iliašovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iliasovce