Ihráč

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Ihráč — obec v okrese Žiar nad Hronom v Banskobystrickom kraji vo východnej časti Kremnických vrchov, 525 m n. m.; 499 obyvateľov (2021). Územie je budované andezitmi a ich pyroklastikami, má hornatinný reliéf so zvyškami zarovnaných povrchov, je prevažne zalesnené (v porastoch prevláda buk a dub).

Obec je písomne doložená v roku 1388 ako Graach, 1424 Sarach, 1447 Sar, 1773 Ichracs, Jehracz, 1786 Ichracsch, 1808 Ihracs, Ihráč, v rokoch 1863 – 88 Ihrács, 1892 – 1913 Dallos, v roku 1920 Hráč, Ihráč, 1927 Ihráč.

Patrila hradnému panstvu Šášov, od konca 17. stor. bola v správe Banskej komory. Ku koncu 2. svetovej vojny bola vypálená. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a drevorubačstvom.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol Krista Kráľa (2. polovica 20. stor.).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 14. apríla 2023.

Ihráč [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ihrac