idiomatika

Text hesla

idiomatika [gr.] —

1. súhrn všetkých idiomatických prostriedkov (idiómov) istého jazyka;

2. jazykovedná disciplína zaoberajúca sa slovnými spojeniami (idiómami) špecifickými pre daný jazyk;

3. súčasť zdvojeného názvu (frazeológia a idiomatika) – súboru ustálených obrazných slovných spojení sledovaných zo sémantického hľadiska, ktorý používajú niektorí jazykovedci (napr. František Čermák, *1940).

Zverejnené v apríli 2010.

Idiomatika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/idiomatika