idióm

Text hesla

idióm [gr.] — základná jednotka frazeológie a idiomatiky jazyka; zo sémantického hľadiska jedinečná ustálená kombinácia minimálne dvoch slovných tvarov, ktoré nefungujú rovnakým spôsobom v žiadnej inej kombinácii a vyskytujú sa len v danom spojení, prípadne len v malom počte spojení. Obyčajne je to doslovne nepreložiteľné ustálené obrazné slovné spojenie typické pre určitý jazyk, napr. v slovenčine vyjsť na psí tridsiatok (prísť o všetko), kúpiť za babku (lacno).

Text hesla

idióm [gr.] — základná jednotka frazeológie a idiomatiky jazyka; zo sémantického hľadiska jedinečná ustálená kombinácia minimálne dvoch slovných tvarov, ktoré nefungujú rovnakým spôsobom v žiadnej inej kombinácii a vyskytujú sa len v danom spojení, prípadne len v malom počte spojení. Obyčajne je to doslovne nepreložiteľné ustálené obrazné slovné spojenie typické pre určitý jazyk, napr. v slovenčine vyjsť na psí tridsiatok (prísť o všetko), kúpiť za babku (lacno).

Zverejnené v apríli 2010.

Idióm [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/idiom