IBC

Text hesla

IBC, angl. Intermediate Bulk Container — v medzinárodnej kontajnerovej doprave označenie stredne veľkého prepravného kontajnera používaného najmä na prepravu hromadného tovaru.

Zverejnené v apríli 2010.

IBC [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ibc