hyperreflexia

Text hesla

hyperreflexia [gr. + lat.] — kvantitatívne zvýšenie reflexov, zvýšená reflexná pohotovosť (napr. pri poškodení extrapyramídového systému); opak hyporeflexia.

Text hesla

hyperreflexia [gr. + lat.] — kvantitatívne zvýšenie reflexov, zvýšená reflexná pohotovosť (napr. pri poškodení extrapyramídového systému); opak hyporeflexia.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hyperreflexia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-17]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hyperreflexia