hydraulický lis

Text hesla

hydraulický lis — hydrostatický stroj využívajúci na zväčšenie pôsobiacej sily Pascalov zákon. V hydraulickom lise je pracovná kvapalina (zvyčajne olej) uzavretá dvoma piestmi s rozličnými prierezmi. Keď na piest s menším prierezom \(S_1\) začne pôsobiť sila \(F_1\), v uzavretej nádobe sa zvýši hydrostatický tlak, ktorý (podľa Pascalovho zákona) pôsobí rovnako na všetky steny nádoby, teda aj na väčší piest s prierezom \(F_2\). Väčší piest potom na okolie pôsobí silou \(F_2=\frac{S_2}{S_1}F_1\), teda silou zväčšenou v pomere veľkostí prierezov piestov. Hydraulický lis sa používa na tvarovanie kovov i plastov. Podľa konštrukcie stojana sa hydraulické lisy delia na vodorovné, zvislé a kombinované, podľa účelu na kovacie (bežné kováčske postupy, napr. kovanie dlhých tyčovitých výkovkov, hriadeľov a diskov), ťažné (výroba tenkostenných dutých telies z ocele a z farebných kovov), na spracovanie plastov, montážne a i. Jeden z prvých hydraulických lisov si dal patentovať 1795 J. Bramah.

Popis ilustrácie

Princíp hydraulického lisu

Text hesla

hydraulický lis — hydrostatický stroj využívajúci na zväčšenie pôsobiacej sily Pascalov zákon. V hydraulickom lise je pracovná kvapalina (zvyčajne olej) uzavretá dvoma piestmi s rozličnými prierezmi. Keď na piest s menším prierezom \(S_1\) začne pôsobiť sila \(F_1\), v uzavretej nádobe sa zvýši hydrostatický tlak, ktorý (podľa Pascalovho zákona) pôsobí rovnako na všetky steny nádoby, teda aj na väčší piest s prierezom \(F_2\). Väčší piest potom na okolie pôsobí silou \(F_2=\frac{S_2}{S_1}F_1\), teda silou zväčšenou v pomere veľkostí prierezov piestov. Hydraulický lis sa používa na tvarovanie kovov i plastov. Podľa konštrukcie stojana sa hydraulické lisy delia na vodorovné, zvislé a kombinované, podľa účelu na kovacie (bežné kováčske postupy, napr. kovanie dlhých tyčovitých výkovkov, hriadeľov a diskov), ťažné (výroba tenkostenných dutých telies z ocele a z farebných kovov), na spracovanie plastov, montážne a i. Jeden z prvých hydraulických lisov si dal patentovať 1795 J. Bramah.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hydraulický lis [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-01-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hydraulicky-lis