Hviezdoslavov

Text hesla

Hviezdoslavov — obec v okrese Dunajská Streda v Trnavskom kraji v západnej časti Žitného ostrova v Podunajskej rovine, 126 m n. m.; 1 829 obyvateľov (2019; významný nárast počtu obyvateľstva v dôsledku rýchlej urbanizácie, 392 obyvateľov, 2006; 803 obyvateľov, 2013).

Vznikla 1936 zlúčením osád Vörösmajor, Jozefmajor a Nemčok (odčlenených od obcí Štvrtok na Ostrove a Mierovo), v ktorých sa počas pozemkovej reformy 1921 usadili slovenskí kolonisti; nazvaná podľa slovenského básnika P. O. Hviezdoslava. R. 1922 tam bola zriadená prvá slovenská škola na Žitnom ostrove. R. 1938 – 45 bola pripojená k Maďarsku ako súčasť obce Štvrtok na Ostrove a slovenské obyvateľstvo bolo vysťahované.

Stavebné pamiatky: pomník P. O. Hviezdoslava (1971).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 18. septembra 2019.

Hviezdoslavov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hviezdoslavov