Hutka

Text hesla

Hutka — obec v okrese Bardejov v Prešovskom kraji v severnej časti Nízkych Beskýd pri hranici s Poľskom, 372 m n. m.; 95 obyvateľov (2019).

Písomne doložená 1588 ako Nova villa Zuttka, 1600 Vollia Hutta, 1618 Hutka, 1863 – 1902 Hutka, 1907 – 13 Hutás, 1920 Hutky, 1927 Hutka.

Patrila panstvu Makovica. R. 1711 bola vyľudnená útekom poddaných. V 1. polovici 19. stor. sa obyvatelia zaoberali tkaním plátna a súkna. Na začiatku 1. svetovej vojny bola obec obsadená ruským vojskom a vypálená, v období prvej ČSR veľké vysťahovalectvo, po 2. svetovej vojne takmer nanovo vybudovaná. Ojedinelé archeologické nálezy z eneolitu a stredoveku.

Stavebné pamiatky: pôvodne gréckokatolícky, od 2000 pravoslávny drevený Chrám narodenia presv. Bohorodičky (1923, na mieste staršieho dreveného kostola z poslednej tretiny 18. stor. zničeného 1915 požiarom).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 19. septembra 2019.

Hutka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hutka