hustota vzduchu

Text hesla

hustota vzduchu — podiel hmotnosti vzduchu a jeho objemu. Závisí od teploty vzduchu a obsahu vodnej pary. Hustota suchého vzduchu s teplotou 0 °C pri normálnom tlaku 1 013,25 hPa je 1,293 kg/m3. Za rovnakých podmienok je hustota vlhkého vzduchu vždy menšia než hustota suchého vzduchu.

Zverejnené v apríli 2010.

Hustota vzduchu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hustota-vzduchu