Husák

Text hesla

Husák — obec v okrese Sobrance v Košickom kraji na rozhraní Východoslovenskej nížiny a Vihorlatských vrchov pri hranici s Ukrajinou, 217 m n. m.; 171 obyvateľov (2019).

Písomne doložená 1548 ako Hwzaak, Hwzak, 1567 Hwzak, 1578 Huzak, 1599 Huzak, Huszak, 1773, 1786 Huszak, 1808 Huszák, Husák, 1863 – 1902 Huszak, 1907 – 13 Ungludas, 1920 – 39 Husák, 1939 – 45 Huszák, 1945 Husák.

Založená v 2. polovici 15. alebo začiatkom 16. stor. Patrila hradnému panstvu Nevické (dnes na Ukrajine). V 2. polovici 18. stor. rusínska obec. Obyvatelia sa živili pastierstvom a prácou v lesoch. R. 1939 – 44 patrila obec Maďarsku.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Joachima a Anny (1926).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 19. septembra 2019.

Husák [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/husak