Huncovce

Text hesla

Huncovce — obec v okrese Kežmarok v Prešovskom kraji v strede Popradskej kotliny na terasách rieky Poprad, 641 m n. m.; 3 215 obyvateľov (2019). Doklady osídlenia z bronzovej a laténskej doby.

Obec písomne doložená 1257 ako Supch, 1268 Poloni, 1290 Zopczfolua, 1318 (villa) Canis, 1336 Hundsdorf, 1345 Sepchfalua, 1346 Chepanfalua, 1383 Stekchfalua, 1471 Stepkfalva alebo n. Honczdorf, 1773 Huncz-Villa, Hunczdorff, Hundsdorff, 1786 Hunsdorf, Hunnisvilla, 1808 Hunzdorf, Hunsdorf, Hundsdorf, Hunnisvilla, 1863 Húnfalu, 1873 – 1902 Hunfalu, 1907 – 13 Hunfalva, 1920 Huncovce, 1927 – 48 Huncovce, Hunsdorf, 1948 Huncovce.

Patrila Berzeviciovcom a Okoličániovcom. Od konca 18. stor. tam bola známa rabínska škola. Začiatkom 19. stor. prevažovalo židovské obyvateľstvo, Huncovce boli centrom židovského obyvateľstva na Spiši. Obyvatelia Huncoviec sa zaoberali poľnohospodárstvom, plátenníctvom, remeslami a obchodom, do 1945 tam bol liehovar.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol Sv. kríža (polovica 13. stor., pôvodne románsky, v 14. a 15. stor. goticky prestavaný, renovovaný 1722, 1832), rokokovo-klasicistická kúria (2. polovica 18. stor.), barokovo-klasicistická Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1814), neoklasicistická synagóga (1821, dnes nefunkčná), neskoroklasicistický evanjelický a. v. kostol (1859), židovský cintorín (19. stor.).

Do katastra obce zasahuje prírodná rezervácia Kút (vyhlásená 1991, rozloha 11 ha) zameraná na ochranu kriticky ohrozených druhov rastlín. Východiskové miesto turistiky do Tatier.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 19. septembra 2019.

Huncovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/huncovce