Huitzilopochtli

Popis ilustrácie

Huitzilopochtli, Codex Telleriano-Remensis, 16. stor.

Text hesla

Huitzilopochtli [uicilopočtli; jazyk nahuatl], Kolibrík juhu, aj Kolibrík ľavej strany — najvyšší boh starých Aztékov, resp. Tenochkov (obyvateľov mestského štátu Tenochtitlán). Pôvodne kmeňový boh bezvýznamných, ale bojovných nomádov, ktorý plnil počas ich putovania funkciu orákula. S rastom moci Tenochkov, najmä však po ich usadení sa (okolo 1325) v Tenochtitláne, sa transformoval na boha vojny, výbojov a ranného slnka. Uctievali ho najmä aristokracia a vojsko. Jeho hlavnou svätyňou (spoločne s Tlalocom) bol tzv. Templo Mayor v Tenochtitláne. Kult Huitzilopochtlia si vyžadoval rituálne ľudské obete, podľa mýtov mu krv obetovaných zajatcov zabezpečovala silu. Bol zobrazovaný ako kolibrík alebo ako človek s kolibríčou nohou, či ako človek zvierajúci v ruke magickú zbraň xiuhcoatl (v podobe štylizovaného zvinutého hada). Jeho matkou bola Coatlicue.

Zverejnené v apríli 2010.

Huitzilopochtli [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/huitzilopochtli