Hubovo

Text hesla

Hubovo, Hubó — obec v okrese Rimavská Sobota v Banskobystrickom kraji na styku Rimavskej kotliny a Cerovej vrchoviny, 233 m n. m.; 136 obyvateľov, 16,9 % slovenskej, 77,2 % maďarskej národnosti (2019).

Písomne doložená 1290 ako Hubay, 1315 Hubay, 1323 Hubouu, Hubow, 1330 Hubou, 1411 Hwbo, 1449 Hwba, 1773, 1786 Hubó, 1808 Hubo, 1863 – 1913 Hubó, 1920 Hubovo, 1927 – 38 Hubovo, Hubó, 1938 – 1945 Hubó, 1945 – 48 Hubovo, Hubó, 1948 Hubovo.

Vznikla v 11. stor. na území gemerského hradného panstva. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. R. 1938 – 44 bolo Hubovo pripojené k Maďarsku.

Archeologické nálezy dokladajúce ranostredoveké osídlenie.

Stavebné pamiatky: klasicistický reformovaný kostol (1776), drevená zvonica (koniec 18. stor.).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 19. septembra 2019.

Hubovo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hubovo