Hubblova konštanta

Text hesla

Hubblova konštanta [hablo-] — konštanta úmernosti vo vzťahu medzi rýchlosťou vzďaľovania galaxií a ich vzdialenosťou od našej Galaxie (→ Hubblov zákon). Charakterizuje rýchlosť rozpínania vesmíru. V danom okamihu má v celom vesmíre rovnakú hodnotu, s vekom vesmíru však klesá, a to pri rôznych modeloch vesmíru rôznym spôsobom. Jej súčasná hodnota \(H_0\) určená rozličnými metódami je 72 (km/s)/Mpc. Nazvaná podľa E. P. Hubbla.

Text hesla

Hubblova konštanta [hablo-] — konštanta úmernosti vo vzťahu medzi rýchlosťou vzďaľovania galaxií a ich vzdialenosťou od našej Galaxie (→ Hubblov zákon). Charakterizuje rýchlosť rozpínania vesmíru. V danom okamihu má v celom vesmíre rovnakú hodnotu, s vekom vesmíru však klesá, a to pri rôznych modeloch vesmíru rôznym spôsobom. Jej súčasná hodnota \(H_0\) určená rozličnými metódami je 72 (km/s)/Mpc. Nazvaná podľa E. P. Hubbla.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hubblova konštanta [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-08-11]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hubblova-konstanta