Hubblov zákon

Text hesla

Hubblov zákon [hablov] — zákon všeobecnej expanzie vesmíru, podľa ktorého je rýchlosť vzďaľovania galaxií \(v\) (v km/s) priamo úmerná ich vzdialenosti od našej Galaxie \(r\) (v Mpc): \(v = H \cdot r\), kde \(H\) je Hubblova konštanta. Hubblov zákon sa používa na určovanie vzdialenosti galaxií, ak sú známe ich rýchlosti vzďaľovania určené z pozorovaného červeného posunu ich spektrálnych čiar. Nazvaný podľa E. P. Hubbla, ktorý ho 1929 objavil.

Zverejnené v apríli 2010.

Hubblov zákon [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hubblov-zakon