Hrubov

Text hesla

Hrubov — obec v okrese Humenné v Prešovskom kraji v Laboreckej vrchovine, 306 m n. m.; 480 obyvateľov (2019).

Písomne doložená 1478 ako Rubo, 1773, 1786 Hrubo, 1808 Hrubó, Hrubowá, 1863 – 1902 Hrubó, 1907 – 13 Rubó, 1920 Hrubov.

Patrila panstvu Humenné, v 19. stor. tam mala majetky Hornouhorská banská spoločnosť. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, povozníctvom, pálením drevného uhlia a prácou v blízkych lesoch. R. 1932 a 1940 obec vyhorela, 1944 ju vypálili Nemci.

Stavebné pamiatky: barokovo-klasicistický rímskokatolícky Kostol sv. Petra a Pavla (1780, upravený začiatkom 19. stor.).

V katastri obce je viacero minerálnych prameňov.

Zverejnené v apríli 2010.

Hrubov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hrubov