Hronsek

Text hesla

Hronsek — obec v okrese Banská Bystrica v Banskobystrickom kraji vo Zvolenskej kotline na nive Hrona asi 10 km južne od Banskej Bystrice, 309 m n. m.; 663 obyvateľov (2019).

Písomne doložená 1345 ako Garanzegh, 1500 Zyklafalu, 1506 Czwiklafalwa, Czwiklina, 1512 Cziklafalwa, 1514 Galowyczfalwa, 1515 Galowycz, 1522 Czwyklina, 1558 Czwyklina alias Galfalwa, 1565 Garanzegh, 1572 Cwklina, 1773 Garamszek, 1786 Garamszeg, 1808 Garamszeg, Garamseg, Hroněc, 1863 – 1913 Garamszeg, 1920 Hronsek-Skalka, 1927 – 46 Garansek, 1946 – 78 Hronsek, 1979 – 92 súčasť Banskej Bystrice, 1993 Hronsek.

Založená asi na prelome 13. a 14. stor. na území vyčlenenom zo zvolenského kráľovského panstva. Patrila zemianskym rodinám, v 18. stor. sa stala artikulárnym miestom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Stavebné pamiatky: drevený artikulárny evanjelický a. v. kostol (1725 – 26) postavený na Slovensku nezvyklou technikou hrazdenia (pôdorys v tvare gréckeho kríža, v interiéri valené klenby, v lodiach empory, barokový oltár z 1771, organ z 1763, kazateľnica s bohato zdobeným baldachýnom z 1. polovice 18. stor.), 2008 zapísaný (v rámci súboru slovenských drevených kostolov) do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO; drevená zvonica (1726); goticko-renesančný kaštieľ (15. stor., 1576 prestavaný a opevnený, na začiatku 20. stor. upravený); barokový kaštieľ (1775).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 26. februára 2020.

Hronsek [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hronsek