Hrkovce

Text hesla

Hrkovce — obec v okrese Levice v Nitrianskom kraji vo východnej časti Ipeľskej pahorkatiny, 126 m n. m.; 291 obyvateľov (2019).

Obec písomne doložená 1156 ako Gyirki, 1245 Gurky, Gyrky, 1263 Gerky, 1274 Gyriky, Gerqui, 1277 Gyewrk, Gereky, 1300 (de) Gereky, 1325 Guruku, 1338 Gereky, 1409 Gerek, Gereg, Geregh, 1434 Gywrk, 1453 Gerek, 1469 Gywrky, 1482 Gewrewk, 1507 Gywrek, 1519 Gyewrewk, Gyeorewk, 1769 Gyerk, 1773 Gyerk, Hrkowce, 1786 Gyerk, Hrkowze, 1808 Gyerk, Hrkowec, Hrkowce, 1840, 1863 – 1913 Gyerk, 1920 – 38 Hrkovce, Gyerk, 1938 – 45 Gyerk, 1945 – 48 Hrkovce, Gyerk, 1948 – 79, 1998 Hrkovce.

Spomína sa 1156, keď tamojší desiatok pripadol Ostrihomskej kapitule, ktorá 1279 získala takmer celú obec. Koncom 17. stor. obec zničili Turci. R. 1938 – 44 pripojené k Maďarsku; 1980 – 98 súčasť mesta Šahy.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom, rozvinuté bolo aj košikárstvo.

Archeologické sídliskové nálezy z neolitu a eneolitu (kultúra s lineárnou keramikou, badenská kultúra) i z bronzovej doby.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (1770, pôvodne neskorobarokový, klasicisticky upravený 1809 a koncom 19. stor.).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 24. februára 2020.

Hrkovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hrkovce