Hrišovce

Text hesla

Hrišovce — obec v okrese Gelnica v Košickom kraji v južnej časti Braniska v doline Hrišovského potoka, 468 m n. m.; 307 obyvateľov (2019).

Písomne doložená 1313 ako villa Ludoice, Rudrici, 1345 Januk, 1358 Gyankfalua, 1460 Rysowecz, 1773 Hrisocz, Hrischowetz, Hri(s)chowcze, 1786 Hrischocz, Hrischowce, 1808 Hrisocz, Hrischowitz, Hryssowce, 1863 Hrischóc, 1873 – 88 Hrissóc, 1892 – 1902 Hrisóc, 1907 – 13 Gyónfalva, 1920 Hrišovce.

Patrila Sigraiovcom, richnavskému hradnému panstvu a od 1693 Čákiovcom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a pracovali v lesoch.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol Ružencovej Panny Márie (1830, rozšírený 1948).

Zverejnené v apríli 2010.

Hrišovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hrisovce