Hričovské Podhradie

Popis ilustrácie

Prírodná pamiatka Hričovská skalná ihla

Text hesla

Hričovské Podhradie — obec v okrese Žilina v Žilinskom kraji v Súľovských vrchoch na styku s Považským podolím, 323 m n. m.; 355 obyvateľov (2019).

Obec písomne doložená 1469 ako Waralya, 1598 Podhradie, 1773 Hricsó-Podhragy, Podhragy, 1786 Hricscho-Podhragy, 1808 Hricsó-Podhragy, Hřičowské Podhradí, 1863 Hricsópodhragy, 1873 – 77 Hricsópodhrágy, 1882 – 1902 Hricsóváralja, 1907 – 13 Ricsóváralja, 1920 Hričovské Podhradie.

Vyvinula sa pri hrade Hričov (doložený 1265). Patrila Nitrianskemu biskupstvu, koncom 13. stor. Matúšovi Čákovi, v 1. polovici 16. stor. Podmanickovcom, potom Turzovcom, od 16. stor. panstvu Bytča. Obyvatelia pracovali v lesoch a zaoberali sa poľnohospodárstvom.

Archeologické sídliskové nálezy z eneolitu, laténskej a rímskej doby i zo stredoveku.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 14. februára 2020.

Hričovské Podhradie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hricovske-podhradie