hrebienková klenba

Popis ilustrácie

Renesančná hrebienková klenba v prejazde meštianskeho domu, Bratislava, 16. stor.

Text hesla

hrebienková klenba — druh renesančnej klenby, ktorá sa uplatnila najmä v 16. stor. Jej základ najčastejšie tvorí sploštená valená alebo krížová klenba, ktorá má hrany prienikov klenbových plôch upravené do ostrého uhla a reliéfne vytiahnuté v omietke ako tzv. hrebienky. Hrebienky zdôrazňujú tektonickú úlohu styku klenutých plôch klenby; mohli byť vytvorené zo štukovej omietky alebo vymurované z tehál. Postupne nadobúdalo prevahu používanie hrebienkov ako dekoračného prvku. Po 1600 začali hrebienkové klenby nahrádzať iné typy klenieb.

Zverejnené v apríli 2010.

Hrebienková klenba [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hrebienkova-klenba