hrebeň vysokého tlaku vzduchu

Popis ilustrácie

Znázornenie hrebeňa vysokého tlaku vzduchu na synoptickej mape

Text hesla

hrebeň vysokého tlaku vzduchu, výbežok vysokého tlaku vzduchu — tlakový útvar, ktorý má tvar pretiahnutého pása vyššieho tlaku vzduchu. Na synoptickej mape je charakteristický neuzavretými izobarami alebo izohypsami, pričom možno zostrojiť jeho zreteľnú os, pozdĺž ktorej je tlak najvyšší a na obidve strany klesá. Obvykle sa nachádza medzi dvoma oblasťami nižšieho tlaku vzduchu alebo vybieha ako zreteľný útvar z okraja tlakovej výše. Nevýrazný hrebeň vysokého tlaku vzduchu sa na synoptickej mape zobrazuje málo anticyklonálne zakrivenými izobarami alebo izohypsami, výrazný (mohutný) hrebeň vysokého tlaku izobarami alebo izohypsami v tvare veľkého písmena V.

Zverejnené v apríli 2010.

Hrebeň vysokého tlaku vzduchu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hreben-vysokeho-tlaku-vzduchu