Hrazany

Text hesla

Hrazany — archeologická lokalita v Česku asi 40 km južne od Prahy na skalnatom ostrohu nad údolím Vltavy, keltské oppidum z 1. stor. pred n. l. Opevnená plocha zaberá asi 30 ha, s predhradím okolo 40 ha. Opevnenie tvorila hradba s 1 – 2 m hrubou čelnou stenou, ku ktorej zvnútra priliehalo hlinitokamenité teleso preložené priečnymi brvnami (pôvodná celková šírka hradby 5 – 10 m, výška 4 – 5 m). Vnútorný areál s hustou dvorcovou zástavbou mal vlastné studne vysekané do skaly. Oppidum malo štyri brány, dve kliešťovitého tvaru so šírkou 6 m a dĺžkou 15 m. Na terasách boli postavené až 20 m dlhé domy, kde sa sústreďovala remeselná výroba, predovšetkým kováčstvo a šperkárstvo. Oppidum zaniklo po útoku Germánov.

Zverejnené v apríli 2010.

Hrazany [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hrazany