hraničné signály

Text hesla

hraničné signály, aj juncture — prostriedky slúžiace na rozhraničenie významových jednotiek (slov a morfém) v jazyku. Afonematickým hraničným signálom môže byť napr. tvrdý (ostrý) hlasový začiatok, tzv. ráz (vyskytuje sa najmä v germánskych jazykoch), alebo tvrdý výslovnostný nástup s tzv. pevným prízvukom. Fonematické hraničné signály predstavujú spojenia foném, ktoré sú možné iba na hraniciach dvoch významových zložiek (napr. v nemčine skupina spoluhláska + h – anhalten, der Hals).

Zverejnené v apríli 2010.

Hraničné signály [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hranicne-signaly