Hrádok

Text hesla

Hrádok — obec v okrese Nové Mesto nad Váhom v Trenčianskom kraji na styku Považského Inovca a severného výbežku Podunajskej nížiny, 196 m n. m.; 726 obyvateľov (2019).

Písomne doložená 1246 ako Harranuk, 1332 Horotk, Herek, 1348 Hradnuk, 1452 Haradnak, 1564 Hradek, 1773 Hradek, 1808 Hrádek, 1863 – 95 Hradek, 1913 Temetvény, 1920 Hrádok, Hrádek, 1927 Hrádok.

Patrila hradnému panstvu Tematín, po 1710 viacerým zemepanským rodinám. V 1. polovici 19. stor. sa tam ručne vyrábal papier.

Archeologické nálezy: hradisko z 9. – 10. stor. s početnými i hromadnými nálezmi železných výrobkov.

Stavebné pamiatky: zrúcaniny hradu Tematín (polovica 13. stor., po 1710 opustený), barokový rímskokatolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie (1729, postavený na mieste staršieho, klasicisticky upravený 1802 – 18).

V katastri obce je národná prírodná rezervácia Javorníček.

Text hesla

Hrádok — obec v okrese Nové Mesto nad Váhom v Trenčianskom kraji na styku Považského Inovca a severného výbežku Podunajskej nížiny, 196 m n. m.; 726 obyvateľov (2019).

Písomne doložená 1246 ako Harranuk, 1332 Horotk, Herek, 1348 Hradnuk, 1452 Haradnak, 1564 Hradek, 1773 Hradek, 1808 Hrádek, 1863 – 95 Hradek, 1913 Temetvény, 1920 Hrádok, Hrádek, 1927 Hrádok.

Patrila hradnému panstvu Tematín, po 1710 viacerým zemepanským rodinám. V 1. polovici 19. stor. sa tam ručne vyrábal papier.

Archeologické nálezy: hradisko z 9. – 10. stor. s početnými i hromadnými nálezmi železných výrobkov.

Stavebné pamiatky: zrúcaniny hradu Tematín (polovica 13. stor., po 1710 opustený), barokový rímskokatolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie (1729, postavený na mieste staršieho, klasicisticky upravený 1802 – 18).

V katastri obce je národná prírodná rezervácia Javorníček.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 6. februára 2020.

Hrádok [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hradok-0