hradlové pole

Text hesla

hradlové pole, angl. gate array — integrovaný obvod vytvorený z veľkého množstva hradiel. Hradlá možno podľa požiadavky užívateľa istým spôsobom prepojiť tak, aby plnili určitú činnosť, a vytvoriť čip – zákaznícky integrovaný obvod (angl. Application Specific Integrated Circuit, ASIC). Hradlové pole, ktorého funkcia je určená predpisom (programom), ktorým sú zároveň dané prepojenia jednotlivých častí hradlového poľa, sa nazýva programovateľné hradlové pole.

Zverejnené v apríli 2010.

Hradlové pole [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hradlove-pole