Hovgarden

Text hesla

Hovgarden, Hovgården — archeologická lokalita vo Švédsku na ostrove Adelsö uprostred jazera Mälaren záp. od Štokholmu z obdobia okolo 700 – 900 n. l. Na mieste bolo nájdených viac ako tis. náhrobných mohýl kráľov, náčelníkov a roľníkov, tri najväčšie z nich sa nazývajú Kráľovské mohyly. Územie obývané v tom čase Vikingmi dokumentuje vybudovaná obchodná sieť s Európou a ich vplyv na dejiny Škandinávie. Hovgarden so susediacou Birkou slúžili ako prekladiská tovaru zo záp. Európy, Ruska, Byzancie a Arábie. Zapísaný do Zoznamu svet. dedičstva UNESCO (1993).

Zverejnené v apríli 2010.

Hovgarden [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hovgarden