Hóry

Text hesla

Hóry, gr. Hórai, lat. Horae — grécke bohyne, dcéry najvyššieho boha Dia (Zeus) a bohyne Themis, ktoré sa starali o zákonnosť a poriadok. Podľa Hésioda boli tri: bohyňa zákonnosti Eunomia, bohyňa spravodlivosti Diké a bohyňa mieru Eiréné. V neskorších prameňoch boli ponímané ako bohyne troch priaznivých ročných období a uvádzali sa pod menami Thalló, Auxó a Karpó. Zvyčajne boli zobrazované ako mladé ženy v ľahkých odevoch.

Zverejnené v apríli 2010.

Hóry [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hory