Horný Badín

Text hesla

Horný Badín — obec v okrese Krupina v Banskobystrickom kraji na Krupinskej planine, 305 m n. m.; 183 obyvateľov (2018).

Písomne doložená 1135 ako Baduna, 1262 Badon, 1380 Badyan, 1408 Bagyon, 1471 Badin, 1510 Felse Baghyn, 1773 Felső-Badin, Ober-Badin, Horny Badin, 1786 Felschő-Badin, 1808 Felső-Badiny, 1863 – 88 Felsőbadin, 1892 – 1913 Felsőbágyon, 1920 Horný Badín.

Pôvodná obec Badín sa koncom 15. stor. rozdelila na Horný Badín a Dolný Badín. Patrila panstvu Bzovík. Poľnohospodárska obec, obyvatelia sa zaoberali pestovaním viniča, ovocných stromov a včelárstvom.

Zverejnené v apríli 2010.

Horný Badín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horny-badin