Horné Pršany

Text hesla

Horné Pršany — obec v okrese Banská Bystrica v Banskobystrickom kraji vo východnej časti Kremnických vrchov, 641 m n. m.; 390 obyvateľov (2019). Vznikla po 1863 po rozčlenení obce Pršany na Dolné Pršany (dnes súčasť obce Malachov) a Horné Pršany.

Vyvinula sa pravdepodobne začiatkom 14. stor. na mieste staršieho osídlenia, písomne doložená 1407 ako Persen, 1447 Perssan, 1467 Prssan, 1560 Persany, 1773, 1786 Prschan, 1808 Prsány, Prssany, 1863 Prsan, 1873 Felsőprsan, 1877 – 82 Felsőprsán, 1888 – 1913 Felsőperesény, 1920 Horné Pršany.

Obyvatelia sa v minulosti zaoberali povozníctvom. Ojedinelé archeologické nálezy z bronzovej doby a zo stredoveku.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 9. januára 2020.

Horné Pršany [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horne-prsany