Horné Plachtince

Text hesla

Horné Plachtince — obec v okrese Veľký Krtíš v Banskobystrickom kraji v juhovýchodnej časti Krupinskej planiny, 243 m n. m.; 208 obyvateľov (2019).

Písomne doložená 1243 ako Palahta, 1257 Palahta, 1337 Palahta Superior, 1412 Palahta, 1773 Felső-Palojtha, Ober-Plachtintz, Horne Plachtince, 1786 Felschő-Pallojtha, Horné Plachtincze, 1808 Felső-Palojta, Horní Plachtince, 1863 – 1913 Felsőpalojta, 1920 Horné Plachtince.

Patrila hradu Hont, neskôr viacerým šľachtickým rodom. Od polovice 16. stor. do 1685 obsadená Turkami. V 19. stor. patrila rožňavskej kapitule. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a ovocinárstvom, tkaním plátna, výšivkárstvom a zhotovovaním ľudových odevov.

Archeologické nálezy: hradisko pilinskej a kyjatickej kultúry.

Stavebné pamiatky: neoklasicistický evanjelický a. v. Kostol Sv. kríža (1859), zrubová zvonica (zvon z 1737), ľudová architektúra (roľnícke domy z 19. stor.).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 9. januára 2020.

Horné Plachtince [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horne-plachtince