Horné Obdokovce

Text hesla

Horné Obdokovce — obec v okrese Topoľčany v Nitrianskom kraji v strede Nitrianskej pahorkatiny, 181 m n. m.; 1 515 obyvateľov (2019). Miestne časti: Bodok, Horné Obdokovce, Obsolovce.

Písomne doložená 1246 ako Bodoch, 1283 Budak, 1290 Bodak, Boduk, 1290 Bodok, 1318 Bodoch, 1335 utraque Bodok, 1414 Bodok, 1421 utrasque Bodok, 1773 Bodok, Obodokowcze, 1786 Nagy-Bodok, Obdokowce, 1808 Nagy-Bodok, Welké Obdokowce, 1863 – 1907 Nagybodok, 1913 Felsőbodok, 1920 Veľké Obdokovice, 1927 Horné Obdokovce. R. 1976 boli k obci pričlenené Obsolovce (1156 ako Pozcolou, 1290 Pazalay, 1773 Paczolay, Obsolowitz, Obsolowcze, 1786 Paczolaj, Pacscholaj, Obsolowce, 1808 Paczolaj, Obsolowce, 1863 – 1907 Pacolaj, 1913 Pacola, 1920 – 76 Obsolovce).

Patrila Nitrianskemu hradu, neskôr rodine Ludanickovcov z panstva Ludanice, do 18. stor. panstvu Topoľčany. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V júni 1944 bol z Ilavy do Horných Obdokoviec premiestnený zaisťovací tábor juhoslovanských a francúzskych zajatcov.

Archeologické nálezy: sídlisko z laténskej doby, žiarové pohrebisko z rímskej doby, poklad zlatých mincí zo 16. – 17. stor.

Stavebné pamiatky: pôvodne renesančný štvorkrídlový kaštieľ (1650, prestavaný v 18. stor., zreštaurovaný okolo 1804, upravený koncom 19. stor.), Kaplnka Panny Márie Karmelskej (1732), secesné Mauzóleum Stummerovcov (1896 – 98, podľa návrhu rakúskeho architekta Emila Bresslera, *1847, †1921).

Zverejnené v apríli 2010.

Horné Obdokovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horne-obdokovce