Horné Mýto

Text hesla

Horné Mýto, Felsővámos — obec v okrese Dunajská Streda v Trnavskom kraji v Podunajskej rovine na pravom brehu Malého Dunaja, 113 m n. m.; 932 obyvateľov, 10,5 % slovenskej, 86,4 % maďarskej národnosti (2019).

Písomne doložená 1406 ako Wamosfalw, Wykyrth, 1412 Wykyrth alias Vasaruth, 1421 Wykyrth, sive Wamusfalw, 1773 Vamosfalu, 1786 Wámoschfalu, 1808, 1863 – 1907 Vámosfalu, 1913 Felsővámos, 1927 – 38 Horné Mýto, 1938 – 45 Felsővámos, 1945 – 48 Horné Mýto, Felső-Vámos, 1948 – 60 Horné Mýto, 1960 – 90 zlúčená s obcou Trhová Hradská do obce Trhové Mýto, od 1990 opäť samostatná obec.

Patrila viacerým šľachtickým rodinám, v 16. stor. poškodená tureckými nájazdmi. R. 1938 – 44 pričlenená k Maďarsku.

Stavebné pamiatky: barokový rímskokatolícky Kostol sv. Jána Nepomuckého (1740, klasicisticky upravený v 19. stor.), klasicistická kalvária (1855).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 18. septembra 2019.

Horné Mýto [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horne-myto