Horné Mladonice

Text hesla

Horné Mladonice — obec v okrese Krupina v Banskobystrickom kraji na Krupinskej planine, 455 m n. m.; 175 obyvateľov (2019).

Písomne doložená 1470 ako Felseulegen, 1773 Felső-Mladonya, Ober-Mladunitz, Horne Mladunice, 1786 Felschő-Mladonya, Felschő-M[l]adonya, Felschő-Mladunicz, Horné Mlad[u]nicze, 1808 Felső-Mladonya, Horní Mladonice, 1863 – 88 Felsőmladonya, 1892 – 1913 Felsőlegénd, 1920 Horné Mladunice, 1927 Horné Mladonice.

Patrila panstvu Bzovík. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Demetera (1888 – 90, postavený na starších základoch, 1950 obnovený).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 18. septembra 2019.

Horné Mladonice [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horne-mladonice