Horné Dubové

Text hesla

Horné Dubové — obec v okrese Trnava v Trnavskom kraji na Trnavskej sprašovej pahorkatine, 219 m n. m.; 382 obyvateľov (2019).

Písomne doložená 1262 ako Feldombov, Ful Dombou, 1277 Fuldombo, 1773 Felső-Dombó, Ober-Dombova, Horne Dombowa, 1786 Felschő-Dombo, 1808 Felső-Dombó, Ober Dubowan, Horní Dubowé, 1863 – 1913 Felsődombo, 1920 Horné Dubové.

Od 16. stor. patrila panstvu Smolenice, časť rodu Kéthelyiovcov, v 17. stor. ju často dávali do zálohu, 1781 ju kúpili Pálfiovci. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a povozníctvom. Ojedinelé archeologické nálezy zo stredoveku.

Stavebné pamiatky: barokový rímskokatolícky Kostol sv. Martina biskupa (1720, v 20. stor. upravovaný).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 18. septembra 2019.

Horné Dubové [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horne-dubove