Horné Chlebany

Text hesla

Horné Chlebany — obec v okrese Topoľčany v Nitrianskom kraji v strede Nitrianskej pahorkatiny na terase a nive Bebravy v blízkosti jej sútoku s Nitrou, 178 m n. m.; 372 obyvateľov (2019).

Písomne doložená 1328 ako Halban, 1381 Helben, 1773 Felső-Helbény, Ober-Chlban, Horne Chlebany, 1786 Felschő-Helbing, Wissné Chlebani, 1808 Felső-Helbény, Horní Chlbany, Horní Chlebany, 1863 Felsőhelbén, 1873 – 1913 Felsőhelbény, 1920 Horné Chlbany, 1927 – 76 Horné Chlebany, 1976 – 90 súčasť obce Rajčany, 1990 Horné Chlebany.

Patrila viacerým šľachtickým rodinám. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Stavebné pamiatky: pôvodne barokový kaštieľ (18. stor., v 19. stor. prestavaný), Kaplnka Panny Márie Karmelskej (pôvodne baroková, 18. stor., v 1. polovici 20. stor. prestavaná), baroková prícestná socha sv. Floriána (1773).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 18. septembra 2019.

Horné Chlebany [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horne-chlebany